doki doki *3*
Anonymous said: Where are you from? 

California ~